Hitta en registrar

Med sökfunktionen hittar du alla de registrarer som har lämnat in en anmälan om registrarverksamhet till Traficom.

Land
Tjänster
Registrarens namn
Registrarers storlek (på basis av antalet domännamn som de administrerar)
Bedömningskriterierna