Kontrollera vem som är domännamnets registrar

.fi
Skriv domännamnet utan prefixet www.